Γιώργος Γεωργιάδης

‘’Η τώρα υγεία σας, είναι το αποτέλεσμα ‘‘καλών’’ ή ‘‘κακών’’

συνηθειών που είχατε  για πολλά χρόνια’’